ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพัทยา

ข่าว ศาลจังหวัดพัทยาประชุมคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา เพื่อเตรียมความพร้อมการพิจารณาอัตราโทษ ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564
image

  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายอำนาจ อาดำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา เป็นประธานประชุมคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา เพื่อเตรียมความพร้อมการพิจารณาอัตราโทษตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ธันวาคม2564 เพื่อสร้างความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้กระทำความผิดที่จะได้รับจากกระบวนการยุติธรรม และให้การกำหนดโทษเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี