ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพัทยา

ข่าว ศาลจังหวัดพัทยาเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการกฎหมายร่วมสมัยเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับ ยาเสพติดที่แก้ไขใหม่
image

   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564เวลา 9.00 นาฬิกา นายอำนาจ อาดำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการกฎหมายร่วมสมัยเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดที่แก้ไขใหม่”ณ ห้องสัญญาธรรมศักดิ์ ชั้น 7 สถาบันพัฒนาการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผ่านโปรแกรมระบบ (Zoom) ณ  อาคารศาลจังหวัดพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี