ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court
image

ศาลจังหวัดพัทยา

ศาลจังหวัดพัทยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง“นโยบายการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกา”ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Streaming)
image

               วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา นายอำนาจ อาดำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยาพร้อมด้วยนางวันเพ็ญ การะเกตุ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยาและบุคลากรศาลจังหวัดพัทยาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง“นโยบายการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกา”ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Streaming) เพื่อรับทราบเป้าหมายการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกา ตลอดจนศาลยุติธรรมทั่วประเทศให้มีเอกภาพในการปฏิบัติงานและสามารถอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ