Accessibility Tools

ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court
image

ศาลจังหวัดพัทยา

ศาลจังหวัดพัทยาร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ครั้งที่ 1/2566image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

     เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวิรัตน์ เล้าประดิษฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยาพร้อมด้วยนายชูเกียรติ กึนรัมย์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยาร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 และได้รับเกียรติจากนายสุพัฒน์ พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เป็นประธานการประชุม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ชั้น 7 อาคารศาลแขวงชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี


image เอกสารแนบ