Accessibility Tools

ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court
image

ศาลจังหวัดพัทยา

ศาลจังหวัดพัทยา เผยแพร่ความรู้กฎหมายทางสถานีวิทยุimage

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 12.30 – 13.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดพัทยาโดยนายคนองเดช สวัสดิ์วงศ์วิชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา มอบหมายให้นายปโญธรณ์ เหมียนย่อง นิติกรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวอภิญญา โยธาปิยเดชากุล นิติกร ดำเนินรายการวิทยุ “กฎหมายใกล้ตัว” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 5 พัทยา FM 104.75 MHz เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง การตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว และการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของจำเลยและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา “ที่พึ่ง” และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา เป็นการประชาสัมพันธ์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา “เท่าเทียม”ทั้งนี้ทางสถานีวิทยุฯ ทำการบันทึกเสียงไว้เพื่อเผยแพร่ซ้ำ ณ สถานีวิทยุ ส.ทร. 5 พัทยา เขาพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ