Accessibility Tools

ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court
image

ศาลจังหวัดพัทยา

ศาลจังหวัดพัทยาเข้าบรรยายความรู้กฎหมายที่เรือนจำพิเศษพัทยาimage

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 นาฬิกา นายคนองเดช สวัสดิ์วงศ์วิชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามโครงการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อย รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” จัดโดยเรือนจำพิเศษพัทยา โดยมีผู้ต้องขังหญิงเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คนในการนี้ นางสาวอรวดี สุวรรณทวี นิติกรชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมบรรยายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญาตามโครงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ต้องขังให้ความสนใจและสอบถามความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นจำนวนมาก การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามนโยบายประธานศาลฎีกา “เท่าเทียม” ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ด้วยมาตรฐานเดียวกัน ณ เรือนจำพิเศษพัทยา ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ