Accessibility Tools

ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court
image

ศาลจังหวัดพัทยา

ศาลจังหวัดพัทยา ประชุมประสานความร่วมมือฯ กับสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและโรงพยาบาลบางละมุงimage

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11 นาฬิกา นายคนองเดช สวัสดิ์วงศ์วิชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา และนางสาวสุชาดา จันทร์นิธิโชติ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทยา ให้การต้อนรับ นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีนายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง และคณะ ร่วมประชุมประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ การจัดกิจกรรมอันเป็นการเสริมสร้างความสุขทางกายและใจที่ยั่งยืนของข้าราชการศาลจังหวัดพัทยา ณ ศาลจังหวัดพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

ต่อมาเวลา 14 นาฬิกา นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง ได้นำนายคนองเดช สวัสดิ์วงศ์วิชาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา เข้าเยี่ยมชมการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบางละมุง เพื่อกำหนดแนวทางในการดูแลบุคลากรของศาลจังหวัดพัทยาที่ประสงค์จะเข้ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย รวมถึงการตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนประจำปี การจัดวิทยากรของโรงพยาบาลบางละมุงมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจ และการอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เป็นต้น ณ โรงพยาบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี                   


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ