Accessibility Tools

ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพัทยา

บันทึกจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพimage

  >>>     บันทึกจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ     <<<  

หมายเหตุ  

1. นัดอ่านคำพิพากษาชั้นต้น คำพิพากษาศาลสูง ทุกวัน*ยกเว้นวันจันทร์ 
- วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 นาฬิกา จำนวน 1 คดี
- วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 13.30 - 16.30 นาฬิกา จำนวน 1 คดี

2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวัน *ยกเว้นวันจันทร์ 
- วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 นาฬิกา จำนวน 1 คดี

3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ 

ศูนย์นัดความ 
ติดต่อคุณชิโนมณฑน์  ทรัพย์มณี โทร 08 8864 1551 
ติดต่อคุณวิษณุพันธ์ุ  ใจดี โทร 08 1254 9131
โทรสาร 038 252133

 

 

 


image เอกสารแนบ