Accessibility Tools

ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดพัทยา เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ เพื่อรับคำร้อง พิจารณา และวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกาศศาลจังหวัดพัทยา เรื่อง การประมูลร้านรับถ่ายเอกสายภายในศาลจังหวัดพัทยา ประกาศศาลจังหวัดพัทยา เรื่อง การประมูลเช่าร้านค้าในบริเวณโรงอาหารสวัสดิการอาคารศาลจังหวัดพัทยา ศาลจังหวัดพัทยามอบเงินสวัสดิการให้ข้าราชการที่โยกย้าย รอบ เมษายน 2567 ศาลจังหวัดพัทยา มอบเงินสวัสดิการให้แก่บุคลากรศาลจังหวัดพัทยา
image
image
image
 
       
 
 
 
                                                                                          
 
                            
               
 
     
 
      
 
     
 
   

         
 
   
 

         

      

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image