Accessibility Tools

ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court
News
โครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พี่งแรกของประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ศาลจังหวัดพัทยาเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดชลบุรี ประกาศศาลจังหวัดพัทยา เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับศาลชั้นต้น โครงการ เสริมสร้างทักษะ การบริการประชาชน พัฒนาทักษะพนักงานต้อนรับประจำศาล โดยถือความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประกาศศาลจังหวัดพัทยา เรื่องการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อพิจารณาคดีและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือก การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือก และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกวฺุฒิสภา พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
image
image
image
 
       
 
 
 
                                                                                          
 
                
 
 
                     
 
          
               
  
     
 
      
 
     
 
   

         
 
   
 

         

      

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image