ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพัทยา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกันตนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

image เอกสารแนบ