ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา