ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court
News
คดีที่มีการเลื่อนนัดการพิจารณาของศาลจังหวัดพัทยา ระหว่าง 19 – 30 เมษายน 2564 ศาลจังหวัดพัทยา จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวัง และคัดกรองผู้มาติดต่อราชการศาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปิดจุดบริการประชาชนเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ศาลจังหวัดพัทยา จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวัง และคัดกรองผู้มาติดต่อราชการศาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปิดจุดบริการประชาชนเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ศาลจังหวัดพัทยา จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวัง และคัดกรองผู้มาติดต่อราชการศาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปิดจุดบริการประชาชนเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ศาลจังหวัดพัทยา เข้าร่วมประชุมมาตรการของศาลจังหวัดพัทยาเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19)


 

    

      

            

           

   

         

  

  

 

 

                               

     

        

     

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image