ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court
News
ศาลจังหวัดพัทยาร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำคลินิกให้คำปรึกษาด้าจิตสังคมศาลจังหวัดพัทยา ศาลจังหวัดพัทยาสืบพยานด้วยระบบบันทึกคำพยานด้วยภาพและเสียงในห้องพิจารณาคดี (E-Hearing System) และเป็นคดีแรกซึ่งนำระบบการถอดเสียงบันทึกคำเบิกความอัตโนมัติมาใช้ในการสนับสนุนการพิจารณาคดี ศาลจังหวัดพัทยา เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาวิชาการกฎหมายร่วมสมัย เรื่อง“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับศาลยุติธรรม” ศาลจังหวัดพัทยาเข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตร“การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมและการบริหารงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรม”ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


    

    

                         

 

                          

 

     

        

         

   

 

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image