ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดพัทยา