ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court

ข้าราชการตุลาการศาลจังหวัดพัทยา