ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court
ส่วนเจ้าพนักงานตำรวจศาล