ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court

ผู้ประนีประนอมศาล