ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court
ส่วนบริหารจัดการคดี