Accessibility Tools

ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court
image

ศาลจังหวัดพัทยา

โครงการ“ไกล่เกลี่ยทั่วไทยร่วมใจสานสันติ” ขอเชิญชวนผู้มีอรรถคดีของศาลจังหวัดพัทยา นำคดีเข้าสู้กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง หลังฟ้อง และออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 -31 กรกฎาคม 2566image