Accessibility Tools

ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพัทยา

โครงการ“เจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ค่าปรับผู้ประกันในศาลจังหวัดพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566image

ศาลจังหวัดพัทยาขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการ“เจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ค่าปรับผู้ประกันในศาลจังหวัดพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ระหว่างวันที่  1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ศูนย์บังคับคดีผู้ประกันศาลจังหวัดพัทยา


image เอกสารแนบ