Accessibility Tools

ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพัทยา

ประกาศศาลจังหวัดพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทยา อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฝ่ายตุลาการ และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารศาลจังหวัดพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับระยะเวลา 11 เดือน (2,156,000 บาท)image

image เอกสารแนบ