ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court
image

ศาลจังหวัดพัทยา

ประกาศศาลจังหวัดพัทยา เรื่องแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการไต่สวนคำร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกที่ไม่มีผู้คัดค้านและคดีประเภทอื่นที่ไม่มีผู้คัดค้านโดยวิธีพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์
image

image เอกสารแนบ