Accessibility Tools

ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court
image

ศาลจังหวัดพัทยา

โครงการ“เจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลจังหวัดพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 image

ศาลจังหวัดพัทยา ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการ      “เจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลจังหวัดพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ศูนย์บังคับคดีผู้ประกันศาลจังหวัดพัทยา


image เอกสารแนบ