Accessibility Tools

ศาลจังหวัดพัทยา
Pattaya Provincial Court
image

ศาลจังหวัดพัทยา

ศาลจังหวัดพัทยาประชุมเตรียมความพร้อม ในการต้อนรับประธานศาลฎีกาและคณะเดินทางมาตรวจราชการimage

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา นายคนองเดช สวัสดิ์วงศ์วิชา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับประธานศาลฎีกา และคณะตรวจราชการศาลจังหวัดพัทยา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในศาล  เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายรณชัย ลักสะวารี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยา และหัวหน้าส่วนงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลจังหวัดพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ